79 บ.

เน็ตแรง...เต็มสปีด

2 GB

เล่นต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *555*503#
 • สมัครได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 • อัตราค่าบริการยังไม่รวม VAT 7%

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • โปรเสริมกวิ้นเน็ตแรงเต็มสปีด สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และอัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวม VAT 7%
 • โปรเสริมกวิ้นเน็ตเต็มสปีด 500 MB/1วัน, 1GB/1วัน, 2GB/7วัน, 4GB/15วัน, 9GB/31วัน ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 Kbps
 • สิทธิ์ใช้งานโปรเสริมแบบรายครั้ง สำหรับโปรรายสัปดาห์ ระยะเวลาใช้งาน จะนับจากวันเวลาที่สมัครไปจนถึงเวลา 24:00น. ของวันที่ครบระยะเวลาโปรโมชั่น ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครใช้งานเน็ต 2GB/7วัน ในวันที่ 1 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. ให้สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 7 พ.ย.61 เวลา 24.00 น.
 • หากผู้ใช้บริการ ใช้เน็ตแรงเต็มสปีดหมด สามารถกดสมัครใหม่ได้ทันที เน็ตเต็มสปีด 2GB/7วัน ราคา 79 บาท กด*555*503#โทรออก
 • หากมีการใช้งานครบตามระยะเวลาโปรเสริมและไม่ได้สมัครโปรเสริมต่อ ระบบจะปรับเข้าสู่การใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นหลัก
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามเงื่อนไขเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานปกติเท่านั้น และสำหรับลูกค้าที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการโหลดบิท หรือนำไปใช้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Shared Wireless Access Point) หรือการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ อาจลดสปีดการใช้งานหรือหยุดให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพนกวินคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-114-7989