ประหยัดชัวร์ โทรวินาทีละ 1 สต. ตั้งแต่วิแรกทุกค่าย
ทั้งนี้ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามนโยบาย กสทช. ในการลงทะเบียนซิมเติมเงิน ณ จุดขาย ทันทีด้วยนะกั้บ
คลิก

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • ซิมเพนกวินเราและนาย ราคา 49 บาท จะได้รับโทรฟรี 15 บาท วันใช้งาน 30 วัน จะใช้บริการได้หลังจากได้รับการยืนยัน ทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง สามารถเปิดใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2561
 • อัตราค่าบริการ โทรวินาทีละ 1 สตางค์ ตั้งแต่วินาทีแรกทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ส่ง SMS ข้อความละ 2 บาท และบริการเสริมอินเทอร์เน็ตเม็กกะไบต์ละ 25 สตางค์ อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวม VAT 7%
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ทุกครั้งที่เติมเงิน ทุกมูลค่าการเติมเงิน จะได้รับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน และสามารถสะสมวันใช้งานได้สูงสุด 365 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้งานไม่จำกัด เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลในลักษณะและปริมาณปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานส่วนบุคคลโดยทั่วไป และห้ามมิให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการรับส่งข้อมูลปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือการใช้งานโหลดบิท หรือการใช้งานในลักษณะที่ให้บุคคลอื่นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือการใช้งานใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือทำให้การดำเนินงานของโครงข่ายด้อยลง หรือเพิ่มภาระแก่โครงข่าย ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบริหารจัดการโดยทันทีมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยการลดความเร็วของการให้บริการข้อมูล (Data), จำกัดปริมาณการใช้ หรือยกเลิกการให้บริการ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ อาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ในภายหลังได้และให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกรายความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการ เฉพาะใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรหมายเลขพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • กรณีผู้ใช้บริการใช้บนเครื่องมือถือที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ มีการเปิด Auto Update หรือ Run Background Application ของเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต จะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามจริงในอัตราปกติของโปรโมชั่นหลัก
 • กรณีผู้ใช้บริการใช้บนเครื่องมือถือที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ มีการเปิด Auto Update หรือ Run Background Application ของเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต จะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามจริงในอัตราปกติของโปรโมชั่นหลัก
 • ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ที่ตั้ง 87 โครงการเดอะแจส รามอินทรา ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-021-0144

ตามที่สำนักงาน กสทช.  ได้ออกประกาศกำหนดให้ลูกค้าซิมแบบเติมเงินลงทะเบียนก่อนการใช้งานนั้น  ทางบริษัทฯจึงขอเชิญชวนลูกค้าให้ลงทะเบียนทันทีเมื่อซื้อซิมเพนกวิน ณ จุดขาย

ขั้นตอนการซื้อและลงทะเบียนซิมเพนกวิน
การลงทะเบียนซิมการ์ดมีประโยชน์อย่างไร ?
 • การลงทะเบียนซิมการ์ดช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เช่น การป้องกันปัญหาผู้แอบอ้างนำเลขหมายของลูกค้าไปใช้ หรือการเรียกคืนเงินเมื่อเลิกใช้บริการ เป็นต้น
 • การลงทะเบียนซิมการ์ดช่วยป้องกันการนำเลขหมายโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น การจารกรรมข้อมูล การก่อวินาศภัย หรือ การก่ออาชญากรรม เป็นต้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-114-7989