ซิมกวินติดโปร ประหยัดติดปีก
 • ลูกค้าซิมเพนวิน ประเภทอื่นๆ สามารถสมัครโปรโมชั่นติดโปรแบบ 30 วันได้ โดยกด *555*30*1# โทรออก
 • โปรโมชั่นนี้จะต่ออัตโนมัติทุก 30 วัน และถ้าหากไม่ได้ต่อโปรก็ยังสามารถใช้บริการได้ ในอัตราค่าบริการปกติ โทรวินาทีละ 1 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสปีด 1 Mbps เม็กกะไบต์ละ 25 สตางค์ คิดตามจริงไม่เกินวันละ 20 บาท ส่ง SMS ข้อความละ 2 บาท ( ยังไม่รวม VAT 7% )
 • หากโทรไม่หมด ก็สามารถทบไปในรอบถัดไปได้
 • กรณีโปรโมชั่นหลุด ต้องการสมัครเพนกวินติดโปรใหม่สามารถสมัครได้ กวิ้นติดโปร 7 วัน 99 บาท: เล่นเน็ตความเร็ว 555 Kbps ไม่ลดสปีดและโทรฟรีทุกค่าย 30 นาที สมัครกด*555*07*1# โทรออก และกวิ้นติดโปร 30 วัน 299 บาท : เล่นเน็ตความเร็ว 3G สูงสุด ได้ปริมาณ 4 GB หลังจากครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps และโทรฟรีทุกค่าย 100 นาที สมัครกด *555*30*1# โทรออก ( ยังไม่รวม VAT 7% )
ทั้งนี้ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามนโยบาย กสทช. ในการลงทะเบียนซิมเติมเงิน ณ จุดขาย ทันทีด้วยนะกั้บ
คลิก
โปรโมชั่นเสริมแนะนำ

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามเงื่อนไขเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานปกติเท่านั้น และสำหรับลูกค้าที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการโหลดบิท หรือนำไปใช้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Shared Wireless Access Point) หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ อาจลดสปีดการใช้งานหรือหยุดให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • ซิมเพนกวินติดโปร 299 บาทสามารถเริ่มใช้บริการได้หลังจากได้รับการยืนยัน ทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 หากมีการใช้งานครบตามระยะเวลาโปรโมชั่น แต่เงินไม่เพียงพอต่อการต่อโปรอัตโนมัติ ก็ยังสามารถใช้บริการได้ ในอัตราค่าบริการปกติ โทรวินาทีละ 1 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสปีด 1 Mbps เม็กกะไบต์ละ 25 สตางค์ คิดตามจริงไม่เกินวันละ 20 บาท ส่ง SMS ข้อความละ 2 บาท และอัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวม VAT 7%
 • หากใช้โทรไม่หมด สามารถสะสมในรอบถัดไปได้ โดยระบบจะเก็บสะสมให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน
 • การทบโควตต้า สามารถทำได้ในกรณีที่ลูกค้าต่ออายุอัตโนมัติสำเร็จเท่านั้น
 • ต้องการยกเลิกการต่อโปรอัตโนมัติ กด *555*30*0# แล้วโทรออก โดยระบบจะทำการยกเลิกการต่อโปรอัตโนมัติให้สำหรับรอบถัดไป และลูกค้าจะยังสามารถใช้โปรเสริมที่จ่ายเงินแล้วได้ตามปกติจนหมดระยะเวลาโปรโมชั่นดังกล่าว
 • กรณีที่ใช้เพนกวินติดโปรและไม่ได้ต่อโปรอัตโนมัติ เกินระยะเวลา 7 วัน หรือลูกค้าที่ใช้ซิมเพนกวินอื่นๆ สามารถสมัครเพนกวินติดโปร ต่อโปรอัตโนมัติได้ กวิ้นติดโปร 30 วัน 299 บาท: เล่นเน็ตความเร็ว 3G สูงสุด ได้ปริมาณ 4 GB หลังจากครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps และโทรฟรีทุกค่าย 100 นาที สมัครกด *555*30*1# โทรออก (ค่าบริการยังไม่รวม VAT 7%)
 • กรณีที่ลูกค้าเติมเงินไว้ก่อนโปรเสริมหมด (ก่อน 22:00 น.) ระบบจะต่อโปรเสริมใหม่ให้อัตโนมัติ โดยจะได้รับการทบโควต้าโทรและเน็ตที่เหลือจากรอบ โปรเสริมก่อนหน้า มายังรอบโปรเสริมล่าสุดด้วย แต่หากไม่ได้เติมเงินไว้และหลุดจากการต่อโปรอัตโนมัติ ระบบจะ “ไม่สามารถนำโควต้าโทรและเน็ตที่เหลือจากโปรเสริมก่อนหน้ามาทบต่อให้ได้ ” โดยจะถือว่าเป็นการเริ่มรอบใหม่ทันที
 • ทุกครั้งที่เติมเงิน ทุกมูลค่าการเติมเงิน จะได้รับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน และสามารถสะสมวันใช้งานได้สูงสุด 365 วัน
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการ เฉพาะใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรหมายเลขพิเศษ, ค่าบริการเสริม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนดบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามเงื่อนไขเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานปกติเท่านั้น และสำหรับลูกค้าที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการโหลดบิท หรือนำไปใช้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Shared Wireless Access Point) หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ อาจลดสปีดการใช้งานหรือหยุดให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพนกวินคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-021-0144

ตามที่สำนักงาน กสทช.  ได้ออกประกาศกำหนดให้ลูกค้าซิมแบบเติมเงินลงทะเบียนก่อนการใช้งานนั้น  ทางบริษัทฯจึงขอเชิญชวนลูกค้าให้ลงทะเบียนทันทีเมื่อซื้อซิมเพนกวิน ณ จุดขาย

ขั้นตอนการซื้อและลงทะเบียนซิมเพนกวิน
การลงทะเบียนซิมการ์ดมีประโยชน์อย่างไร ?
 • การลงทะเบียนซิมการ์ดช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เช่น การป้องกันปัญหาผู้แอบอ้างนำเลขหมายของลูกค้าไปใช้ หรือการเรียกคืนเงินเมื่อเลิกใช้บริการ เป็นต้น
 • การลงทะเบียนซิมการ์ดช่วยป้องกันการนำเลขหมายโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น การจารกรรมข้อมูล การก่อวินาศภัย หรือ การก่ออาชญากรรม เป็นต้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-021-0144