Penguin Pocket Wifi ทางเลือกใหม่ของการเล่นเน็ตที่ยุโรป ใช้ง่าย สบายใจ เล่นเน็ตไม่สะดุดแม้เดินทางข้ามประเทศ (เฉพาะประเทศที่กำหนด)

- สมัครง่าย ไม่มีค่ามัดจำเครื่อง ไม่มีธรรมเนียมการจอง

- คุ้มกว่า...เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 4 เครื่อง

- สะดวก เปิดเครื่องแล้วใช้งานได้เลย ไม่ต้องตั้งค่าให้วุ่นวาย

เพียงวันละ 400 บาท ใช้ได้ 1 GB/วัน
ติดต่อได้ที่ @penguinwifi

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

  • เล่นเน็ตทั่วยุโรป 1 GB/วัน ครอบคลุมเฉพาะประเทศดังต่อไปนี้ Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Isle of Man, Israel, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Ireland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, UK
  • การใช้งาน 3G หรือ 4G ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนให้เช่า Wifi ยุโรป ปัญหาสัญญาณที่เกิดขึ้นจากทางเจ้าของเครือข่ายนั้นเกิดขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @penguinwifi