100 บาท

โทรทุกเครือข่าย

100 นาที 31 วัน

ประกันอุบัติเหตุ

30 วัน

สมัครกด *555*13#
150 บาท

โทรทุกเครือข่าย

200 นาที 31 วัน

ประกันอุบัติเหตุ

30 วัน

สมัครกด *555*12#
250 บาท

โทรทุกเครือข่าย

500 นาที 31 วัน

ประกันอุบัติเหตุ

30 วัน

สมัครกด *555*11#
70 บาท

โทรทุกเครือข่าย

100 นาที

ใช้งานได้

7 วัน

สมัครกด *555*15#
120 บาท

โทรทุกเครือข่าย

200 นาที

ใช้งานได้

7 วัน

สมัครกด *555*14#
50 บาท

เน็ต 4G แรงเต็มสปีด

1 GB FUP 128 Kbps

ใช้งานได้

24 ชั่วโมง

สมัครกด *555*92#
85 บาท

เน็ต 4G แรงเต็มสปีด

1 GB FUP 128 Kbps

โทรทุกเครือข่าย 60 นาที

7 วัน

สมัครกด *555*93#
195 บาท

เน็ต 4G แรงเต็มสปีด

3 GB FUP 128 Kbps

โทรทุกเครือข่าย 90 นาที

31 วัน

สมัครกด *555*94#
200 บาท

เน็ต 4G แรงเต็มสปีด

2 GB FUP 128 Kbps

โทรทุกเครือข่าย 250 นาที

31 วัน

สมัครกด *555*95#
295 บาท

เน็ต 4G แรงเต็มสปีด

5 GB FUP 128 Kbps

โทรทุกเครือข่าย 200 นาที

31 วัน

สมัครกด *555*96#

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • ซิมเพนกวินไรเดอร์พลัสจะใช้บริการได้หลังจากได้รับการยืนยัน ทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ซิมเพนกวินไรเดอร์พลัส ให้บริการบนโครงข่าย 4G 2100 MHz.
 • อัตราค่าบริการ โทรวินาทีละ 1.5 สตางค์ ตั้งแต่วินาทีแรกทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ส่ง SMS ข้อความละ 3 บาท
 • บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด เม็กกะไบต์ละ 50 สตางค์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตคิดตามจริงแต่ไม่เกินวันละ 79 บาท (ตัดรอบตอน 00.00 น.)
 • ซิมเพนกวินไรเดอร์พลัส สามารถสมัครได้เฉพาะโปรเสริมกวิ้นไรเดอร์พลัสเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565
  • กวิ้นไรเดอร์พลัส 100 บาท: โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. 100 นาที นาน 31 วัน + ประกันอุบัติเหตุ 30 วัน กด *555*13#
  • กวิ้นไรเดอร์พลัส 150 บาท: โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. 200 นาที นาน 31 วัน + ประกันอุบัติเหตุ 30 วัน กด *555*12#
  • กวิ้นไรเดอร์พลัส 250 บาท: โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. 500 นาที นาน 31 วัน + ประกันอุบัติเหตุ 30 วัน กด *555*11#
  • กวิ้นไรเดอร์ 70 บาท: โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. 100 นาที นาน 7 วัน กด *555*15#
  • กวิ้นไรเดอร์ 120 บาท: โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. 200 นาที นาน 7 วัน กด *555*14#
  • กวิ้นไรเดอร์เน็ต 1 GB 24 ชม. 50 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ต 4G ความเร็วสูงสุด 1 GB ชม. FUP128 นาน 24 ชม. กด *555*92#
  • กวิ้นไรเดอร์เน็ต 1 GB 7 วัน 85 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ต 4G ความเร็วสูงสุด 1 GB ชม. FUP128 + โทรฟรีทุกเครือข่าย 60 นาที นาน 7 วัน กด *555*93#
  • กวิ้นไรเดอร์เน็ต 3GB 31 วัน 195 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ต 4G ความเร็วสูงสุด 3 GB ชม. FUP128 + โทรฟรีทุกเครือข่าย 90 นาที นาน 31 วัน กด *555*94#
  • กวิ้นไรเดอร์เน็ต 5GB 31 วัน 295 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ต 4G ความเร็วสูงสุด 5 GB ชม. FUP128 + โทรฟรีทุกเครือข่าย 200 นาที นาน 31 วัน กด *555*95#
  • กวิ้นไรเดอร์เน็ต 2GB 31 วัน 200 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ต 4G ความเร็วสูงสุด 2 GB ชม. FUP128 + โทรฟรีทุกเครือข่าย 250 นาที นาน 31 วัน กด *555*96#
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวม VAT 7%
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ต 3G/4G ตามความเร็วสูงสุดจนครบตามปริมาณในแพ็กเก็จเสริมที่เลือกไว้ ระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 128 Kbps
 • ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • ทุกครั้งที่เติมเงิน ทุกมูลค่าการเติมเงิน จะได้รับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน และสามารถสะสมวันใช้งานได้สูงสุด 365 วัน
 • กรณีผู้ใช้บริการใช้บนเครื่องมือถือที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ มีการเปิด Auto Update หรือ Run Background Application ของเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต จะถูกคิดค่าบริการอินเตอร์เน็ตตามจริงในอัตราปกติของโปรโมชั่นหลัก
 • ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • การรับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่ายหมายถึง เครือข่ายบริการทั้งแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ประจำที่ การใช้บริการโทรประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะคิดค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆกำหนด เช่น ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน ค่าบริการเสริมอื่นๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 • เมื่อผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์โทรฟรีตามปริมาณในแพ็กเก็จเสริมที่เลือกไว้จนครบแล้ว หลังจากนั้นจะคิดค่าบริการตามแพ็กเก็จหลัก
 • กรณียกเลิกการใช้งานแพ็กเสริมก่อนครบกำหนด ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามเงื่อนไขเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานปกติเท่านั้น และสำหรับลูกค้าที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการโหลดบิท หรือนำไปใช้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (Shared Wireless Access Point) หรือการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ อาจลดสปีดการใช้งานหรือหยุดให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-114-7989

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

 • ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเมื่อสมัครแพ็กเกจเสริมตามทีกำหนดเท่านั้น หากมีการขอยกเลิกการสมัครแพ็กเกจเสริมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาบริการ การพิจารณาการขอรับสิทธิ์ประกันต่อนั้นอยู่ในดุลยพินิจของ บริษัท เดอะไวท์สปซ จำกัด
 • ระยะเวลาการคุ้มครองจะเริ่มต้นนับวันแรก คือวันที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุสำเร็จและคุ้มครองตามระยะเวลารับประกัน โดยจะหมดความคุ้มครองเวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ในวันสุดท้ายของการรับประกัน
 • ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุได้ตามช่องทางที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายใน 3 วันนับจากวันที่สมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม หากพ้นจากวันที่กำหนดผู้ใช้บริการจะไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันดังกล่าวได้ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ลิงค์นี้ https://penguin.jpinsurance.co.th/
 • คุณสมบัติของผู้เอาประกัน
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องอายุตั้งแต่ 18-65 ปีบริบูรณ์ และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
 • เงื่อนไขการรับผลประโยชน์
  • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดเชย 30,000 บ.
  • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย หรือจากการขับหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ชดเชย 10,000 บ.
  • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 300 บ. ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน10 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
  • การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000 บ. ต่อครั้ง
 • การลงทะเบียนรับสิทธิ์การคุ้มครองอุบัติเหตุ ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการคุ้มครองตามรายละเอียดที่ระบุไว้
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้เอาประกัน
 • การสมัครแพ็กเกจเสริม และการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ ถือเป็นการยินยอมให้ บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด และ บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ทดแทน
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข และข้อยกเว้นการประกันภัยโดยละเอียด
 • รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ดำเนินการโดย บจก. เจมาร์ท อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ เลขที่ใบอนุญาต ว 00013/2556 รับประกันภัยโดย บมจ. เจพี ประกันภัย
คู่มือการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ