ซิมสิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน

แพ็กเกจ 3 วัน ใช้เน็ตรวม 3 GB (1 GB ต่อวัน) หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 189.-

ซิมสิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน

แพ็กเกจ 5 วัน ใช้เน็ตรวม 5 GB (1 GB ต่อวัน) หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 229.-

ซิมเวียดนาม 5 วัน

แพ็กเกจ 5 วัน ใช้เน็ตรวม 10 GB (2 GB ต่อวัน) หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 289.-

ซิมฮ่องกง มาเก๊า 5 วัน

แพ็กเกจ 5 วัน ใช้เน็ตรวม 10 GB (2 GB ต่อวัน) หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 249.-

ซิมจีน 5 วัน

แพ็กเกจ 5 วัน ใช้เน็ตรวม 10 GB(2 GB ต่อวัน) หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 289.-

ซิมจีน ฮ่องกง มาเก๊า 5 วัน

แพ็กเกจ 5 วัน ใช้เน็ตรวม 5 GB(1 GB ต่อวัน) หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 369.-

ซิมเกาหลี 5 วัน

แพ็กเกจ 5 วัน ใช้เน็ตรวม 5 GB (1 GB ต่อวัน) หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 299.-

ซิมญี่ปุ่น 5 วัน

แพ็กเกจ 5 วัน ใช้เน็ตรวม 5 GB (1 GB ต่อวัน) หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 299.-

ซิมญี่ปุ่น 7 วัน

แพ็กเกจ 7 วัน ใช้เน็ตรวม 7 GB (1 GB ต่อวัน) หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 349.-

ซิมไต้หวัน 7 วัน

แพ็กเกจ 7 วัน ใช้เน็ตรวม 7 GB (1 GB ต่อวัน) หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 279.-

ซิมยุโรป 10 วัน

แพ็กเกจ 10 วัน ใช้เน็ตรวม 10 GB หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 619.-

ซิมยุโรป 15 วัน

แพ็กเกจ 15 วันใช้เน็ตรวม 15 GB หลังจากนั้นลดความเร็วตาม FUP 384 kbps

ราคา : 679.-

ติดต่อเราได้ที่