ซิมเพนกวิน ไรเดอร์ เติมปั๊บ รับปุ๊บ
ทั้งนี้ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามนโยบาย กสทช. ในการลงทะเบียนซิมเติมเงิน ณ จุดขาย ทันทีด้วยนะกั้บ
คลิก
โปรโมชั่นเสริมแนะนำ

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • ซิมเพนกวินไรเดอร์จะใช้บริการได้หลังจากได้รับการยืนยัน ทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ซิมเพนกวินไรเดอร์ ให้บริการบนโครงข่าย 3G 2100 MHz.
 • อัตราค่าบริการ โทรวินาทีละ 1 สตางค์ ตั้งแต่วินาทีแรกทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ส่ง SMS ข้อความละ 2 บาท
 • บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps เม็กกะไบต์ละ 25 สตางค์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามจริงแต่ไม่เกินวันละ 49 บาท (ตัดรอบตอน 00.00 น.)
 • ซิมเพนกวิน ไรเดอร์ สามารถสมัครได้เฉพาะโปรเสริมกวิ้นไรเดอร์เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2567
  • กวิ้นไรเดอร์ 24 ชม. 20 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ไม่อั้น นาน 24 ชม. กด *555*81#
  • กวิ้นไรเดอร์ 24 ชม. 24 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ไม่อั้น นาน 24 ชม. กด *555*84#
  • กวิ้นไรเดอร์ 3 วัน 55 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ไม่อั้น นาน 3 วัน กด *555*82*1#
  • กวิ้นไรเดอร์ 3 วัน 63 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ไม่อั้น นาน 3 วัน กด *555*85*1#
  • กวิ้นไรเดอร์ 7 วัน 99 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ไม่อั้น นาน 7 วัน กด *555*83*1#
  • กวิ้นไรเดอร์ 7 วัน 119 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ไม่อั้น นาน 7 วัน กด *555*86*1#
  • กวิ้นไรเดอร์ 30 วัน 279 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ไม่อั้น นาน 30 วัน กด *555*87*1#
  • กวิ้นไรเดอร์ 30 วัน 450 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ไม่อั้น นาน 30 วัน กด *555*88*1#
 • ทุกครั้งที่เติมเงิน ทุกมูลค่าการเติมเงิน จะได้รับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน และสามารถสะสมวันใช้งานได้สูงสุด 365 วัน
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวม VAT 7%
 • กรณีผู้ใช้บริการใช้บนเครื่องมือถือที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ มีการเปิด Auto Update หรือ Run Background Application ของเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต จะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามจริงในอัตราปกติของโปรโมชั่นหลัก
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการ เฉพาะใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรหมายเลขพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-114-7989 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.penguinsim.com

ตามที่สำนักงาน กสทช.  ได้ออกประกาศกำหนดให้ลูกค้าซิมแบบเติมเงินลงทะเบียนก่อนการใช้งานนั้น  ทางบริษัทฯจึงขอเชิญชวนลูกค้าให้ลงทะเบียนทันทีเมื่อซื้อซิมเพนกวิน ณ จุดขาย

ขั้นตอนการซื้อและลงทะเบียนซิมเพนกวิน
การลงทะเบียนซิมการ์ดมีประโยชน์อย่างไร ?
 • การลงทะเบียนซิมการ์ดช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เช่น การป้องกันปัญหาผู้แอบอ้างนำเลขหมายของลูกค้าไปใช้ หรือการเรียกคืนเงินเมื่อเลิกใช้บริการ เป็นต้น
 • การลงทะเบียนซิมการ์ดช่วยป้องกันการนำเลขหมายโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น การจารกรรมข้อมูล การก่อวินาศภัย หรือ การก่ออาชญากรรม เป็นต้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-114-7989