ซิมเพนกวินร่วมกับ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบประกันอุบัติเหตุเมื่อสมัครโปรเสริมที่ร่วมรายการ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองจากการเสียชีวิตสูงสุด 30,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และเงินชดเชยเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล
12 ตุลาคม 2564

ซื้อโปรสุดคุ้ม แถมฟรี ประกันอุบัติเหตุ

ซิมเพนกวินร่วมกับ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบประกันอุบัติเหตุเมื่อสมัครโปรเสริมที่ร่วมรายการ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองจากการเสียชีวิตสูงสุด 30,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และเงินชดเชยเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล

สมัครทุกเดือน ได้รับสิทธิ์คุ้มครองทุกเดือน หมดเขต 31 ธ.ค.64
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-114-7989 หรือ line id @simpenguin

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

 1. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเมื่อสมัครแพ็คเสริมตามทีกำหนดเท่านั้น หากมีการขอยกเลิกการสมัครแพ็คเสริมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาบริการ การพิจารณาการขอรับสิทธิประกันต่อนั้นอยู่ในดุลยพินิจของ บริษัท เดอะไวท์สปซ จำกัด
 2. ระยะเวลาการคุ้มครองจะเริ่มต้นนับวันแรก คือวันที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนรับสิทธิประกันอุบัติเหตุสำเร็จและคุ้มครองตามระยะเวลารับประกัน โดยจะหมดความคุ้มครองเวลา 12.00น.(เที่ยงวัน) ในวันสุดท้ายของการรับประกัน
 3. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนรับสิทธิประกันอุบัติเหตุได้ตามช่องทางที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิภายใน 3 วันนับจากวันที่สมัครใช้บริการแพ็คเสริม หากพ้นจากวันที่กำหนดผู้ใช้บริการจะไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันดังกล่าวได้
 4. คุณสมบัติของผู้เอาประกัน
  1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องอายุตั้งแต่ 18-65 ปีบริบูรณ์ และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  2. ผู้เอาประกันจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
 5. การลงทะเบียนรับสิทธิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการคุ้มครองตามรายละเอียดที่ระบุไว้
 6. ขอสงวนสิทธิการรับสิทธิประกันอุบัติเหตุสูงสุด 2 สิทธิ ต่อ 1 ผู้เอาประกัน
 7. การสมัครแพ็คเก็จเสริม และการลงทะเบียนรับสิทธิประกันอุบัติเหตุ ถือเป็นการยินยอมให้ บริษัท เดอะไวท์สเปซ จำกัด และ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ทดแทน
 8. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข และข้อยกเว้นการประกันภัยโดยละเอียด
 9. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ดำเนินการโดย บจก. เจมาร์ทอินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ เลขที่ใบอนุญาต ว 00013/2556 รับประกันภัยโดย บมจ. เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)