299 บ.

เน็ตแรง...เต็มสปีด

9 GB

เล่นต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps

ใช้งานได้ 31 วัน
สมัครกด *555*505#
 • สมัครได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • อัตราค่าบริการยังไม่รวม VAT 7%

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • โปรเสริมกวิ้นเน็ตแรงเต็มสปีด สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวม VAT 7%
 • โปรเสริมกวิ้นเน็ตเต็มสปีด 500 MB/1วัน, 1GB/1วัน, 2GB/7วัน, 4GB/15วัน, 9GB/31วัน ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 Kbps
 • สิทธิ์ใช้งานโปรเสริมแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ สำหรับโปรรายเดือน (31วัน) เริ่มนับรอบการใช้งานจากวันที่สมัครวันแรกไปจนครบ 31 วัน เป็น 1 รอบ โดยระบบจะตัดเงินค่าสมัครบริการรอบการใช้งานถัดไปทุกวันที่ 31 ของการใช้งาน เวลา 24.00 น. หากผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบตัดเงินไม่ได้ก็จะไม่สามารถใช้โปรโมชั่นเสริมแบบต่อเนื่องได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถสมัครโปรโมชั่นนี้ใหม่ได้เมื่อเติมเงิน
 • ผู้ใช้บริการแบบโปรรายเดือน หากมีการใช้เน็ตแรงเต็มสปีด หมดก่อนระยะเวลาโปรโมชั่นที่สมัคร สามารถกดสมัครโปรแบบเดิมซ้ำได้ แต่ต้องทำการยกเลิกโปรเดิมที่รับสิทธิ์เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbpsออกก่อน โดยกดยกเลิกที่เบอร์ *555*505*0#โทรออก
 • หากมีการใช้งานครบตามระยะเวลาโปรโมชั่น แต่เงินไม่เพียงพอต่อการต่อโปรอัตโนมัติ ระบบจะปรับเข้าสู่การใช้บริการตามโปรโมชั่นหลัก
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามเงื่อนไขเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานปกติเท่านั้น และสำหรับลูกค้าที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการโหลดบิท หรือนำไปใช้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Shared Wireless Access Point) หรือการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ อาจลดสปีดการใช้งานหรือหยุดให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพนกวินคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-114-7989