30 บ.

คุยเพลิน...ไร้กังวล

60 นาที

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *555*702#
50 บ.

คุยเพลิน...ไร้กังวล

100 นาที

ใช้งานได้ 15 วัน
สมัครกด *555*703#
150 บ.

คุยเพลิน...ไร้กังวล

300 นาที

ใช้งานได้ 30 วัน
สมัครกด *555*704#
 • สมัครได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
 • อัตราค่าบริการยังไม่รวม VAT 7%

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม "เพนกกวินคลาสสิก คนชอบโทร"
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม ดังกล่าวได้
 • แพ็กเกจเสริม “เพนกกวินคลาสสิก คนชอบโทร” สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน ซิมเพนกวินคลาสสิก ค่าโทรถูก คิดเป็นวินาที ทุกเครือข่าย
 • แพ็กเกจเสริม "เพนกกวินคลาสสิก คนชอบโทร" สิทธิ์การใช้งานโทรฟรีทุกเครือข่าย คิดจำนวนการใช้งานจริงเป็นวินาที
 • อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.008 บาท สำหรับแพ็กเกจ 30 บาท, สำหรับแพ็กเกจ 50 บาท และ สำหรับแพ็กเกจ 150 บาทตามลำดับ
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม จะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลัก ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)