20 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps

ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง
สมัครกด *555*81#
55 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps

ใช้งานได้ 3 วัน
สมัครกด *555*82*1#
99 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *555*83*1#
279 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps

ใช้งานได้ 30 วัน
สมัครกด *555*87*1#
24 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps

ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง
สมัครกด *555*84#
63 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps

ใช้งานได้ 3 วัน
สมัครกด *555*85*1#
119 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *555*86*1#
450 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps

ใช้งานได้ 30 วัน
สมัครกด *555*88*1#

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • โปรเสริมกวิ้นไรเดอร์สมัครได้เฉพาะซิมเพนกวิน ไรเดอร์เท่านั้น
 • โปรเสริมกวิ้นตัดรอบเวลา 24.00 น. ของวันสิ้นสุดโปรโมชั่น (ยกเว้นโปเสริมแบบ 24 ชั่วโมง)
 • สำหรับโปรเสริมกวิ้นไรเดอร์ แบบ 3 วัน, 7 วัน และ 30 วัน เมื่อใช้บริการครบตามวันที่กำหนด ระบบจะต่ออายุอัตโนมัติให้ทันทีหากมีเงินคงเหลือเพียงพอหรือเติมเงินเข้าระบบจนเพียงพอภายใน 1 วัน
 • สำหรับโปรเสริมกวิ้นไรเดอร์แบบ 24 ชั่วโมง รวมถึงแบบ 3 วัน, 7 วัน และ 30 วัน ที่ไม่ได้รับการต่ออายุโปรโมชั่นอัตโนมัติ ระบบจะตัดเข้าสู่การคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นหลักทันที
 • โปรเสริมกวิ้น ไรเดอร์ สามารถสมัครได้เฉพาะซิมเพนกวินไรเดอร์เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2567
  • กวิ้นไรเดอร์ 24 ชม. 20 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 350 MB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 24 ชม. กด *555*81#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 24 ชม. 24 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 350 MB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 24 ชม. กด *555*84#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 3 วัน 55 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 3 วัน กด *555*82*1#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 3 วัน 63 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 3 วัน กด *555*85*1#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 7 วัน 99 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 7 วัน กด *555*83*1#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 7 วัน 119 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 7 วัน กด *555*86*1#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 30 วัน 279 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 30 วัน กด *555*87*1#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 30 วัน 450 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 30 วัน กด *555*88*1#โทรออก
 • อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อหน่วย 0.057 บาท สำหรับแพ็กเกจ 20 บาท, 0.068 บาท สำหรับแพ็กเกจ 24 บาท, 0.052 บาท สำหรับแพ็กเกจ 55 บาท, 0.060 บาท สำหรับแพ็กเกจ 63 บาท, 0.040 บาท สำหรับแพ็กเกจ 99 บาท, 0.048 บาท สำหรับแพ็กเกจ 119 บาท, 0.026 บาท สำหรับแพ็กเกจ 279 บาท และ 0.042 บาท สำหรับแพ็กเกจ 450 บาท ตามลำดับ
 • ยกเลิกโปรเสริมกวิ้นไรเดอร์ กด *555*00# โทรออก โดยระบบจะยกเลิกโปรเสริมที่สมัครไว้โดยทันที รวมถึงยกเลิกการต่ออัตโนมัติในรอบถัดไปทั้งหมดด้วยอัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวม VAT 7%
 • กรณีผู้ใช้บริการใช้บนเครื่องมือถือที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ มีการเปิด Auto Update หรือ Run Background Application ของเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต จะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามจริงในอัตราปกติของโปรโมชั่นหลัก
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการ เฉพาะใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-114-7989 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.penguinsim.com