20 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps

ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง
สมัครกด *555*81#
55 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps

ใช้งานได้ 3 วัน
สมัครกด *555*82*1#
99 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *555*83*1#
279 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps

ใช้งานได้ 30 วัน
สมัครกด *555*87*1#
24 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps

ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง
สมัครกด *555*84#
63 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps

ใช้งานได้ 3 วัน
สมัครกด *555*85*1#
119 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *555*86*1#
450 บาท

เน็ตไม่อั้น

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps

ใช้งานได้ 30 วัน
สมัครกด *555*88*1#

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • โปรเสริมกวิ้นไรเดอร์สมัครได้เฉพาะซิมเพนกวิน ไรเดอร์เท่านั้น
 • โปรเสริมกวิ้นตัดรอบเวลา 24.00 น. ของวันสิ้นสุดโปรโมชั่น (ยกเว้นโปเสริมแบบ 24 ชั่วโมง)
 • สำหรับโปรเสริมกวิ้นไรเดอร์ แบบ 3 วัน, 7 วัน และ 30 วัน เมื่อใช้บริการครบตามวันที่กำหนด ระบบจะต่ออายุอัตโนมัติให้ทันทีหากมีเงินคงเหลือเพียงพอหรือเติมเงินเข้าระบบจนเพียงพอภายใน 1 วัน
 • สำหรับโปรเสริมกวิ้นไรเดอร์แบบ 24 ชั่วโมง รวมถึงแบบ 3 วัน, 7 วัน และ 30 วัน ที่ไม่ได้รับการต่ออายุโปรโมชั่นอัตโนมัติ ระบบจะตัดเข้าสู่การคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นหลักทันที
 • โปรเสริมกวิ้น ไรเดอร์ สามารถสมัครได้เฉพาะซิมเพนกวินไรเดอร์เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2566
  • กวิ้นไรเดอร์ 24 ชม. 20 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 350 MB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 24 ชม. กด *555*81#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 24 ชม. 24 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 350 MB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 24 ชม. กด *555*84#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 3 วัน 55 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 3 วัน กด *555*82*1#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 3 วัน 63 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 3 วัน กด *555*85*1#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 7 วัน 99 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 7 วัน กด *555*83*1#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 7 วัน 119 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 7 วัน กด *555*86*1#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 30 วัน 279 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 30 วัน กด *555*87*1#โทรออก
  • กวิ้นไรเดอร์ 30 วัน 450 บาท: เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 350 MB / วัน หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps นาน 30 วัน กด *555*88*1#โทรออก
 • ยกเลิกโปรเสริมกวิ้นไรเดอร์ กด *555*00# โทรออก โดยระบบจะยกเลิกโปรเสริมที่สมัครไว้โดยทันที รวมถึงยกเลิกการต่ออัตโนมัติในรอบถัดไปทั้งหมดด้วยอัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวม VAT 7%
 • กรณีผู้ใช้บริการใช้บนเครื่องมือถือที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ มีการเปิด Auto Update หรือ Run Background Application ของเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต จะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามจริงในอัตราปกติของโปรโมชั่นหลัก
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการ เฉพาะใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-114-7989 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.penguinsim.com