เพนกวิน ซิมเติมเงินแบบeco ตัวเล็ก...ใจใหญ่
ทั้งนี้ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามนโยบาย กสทช. ในการลงทะเบียนซิมเติมเงิน ณ จุดขาย ทันทีด้วยนะกั้บ
คลิก

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

  • อัตราค่าบริการ โทรวินาทีละ 0.15 สตางค์ ตั้งแต่วินาทีแรกทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ส่ง SMS ข้อความละ 3 บาท และบริการเสริมอินเทอร์เน็ตเม็กกะไบต์ละ 30 สตางค์
  • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ทุกครั้งที่เติมเงิน ทุกมูลค่าการเติมเงิน จะได้รับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน และสามารถสะสมวันใช้งานได้สูงสุด 365 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้งานไม่จำกัด เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลในลักษณะและปริมาณปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานส่วนบุคคลโดยทั่วไป และห้ามมิให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการรับส่งข้อมูลปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือการใช้งานโหลดบิท หรือการใช้งานในลักษณะที่ให้บุคคลอื่นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือการใช้งานใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือทำให้การดำเนินงานของโครงข่ายด้อยลง หรือเพิ่มภาระแก่โครงข่าย ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบริหารจัดการโดยทันทีมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยการลดความเร็วของการให้บริการข้อมูล (Data), จำกัดปริมาณการใช้ หรือยกเลิกการให้บริการ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ อาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ในภายหลังได้และให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกรายความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
  • อัตราค่าบริการ เฉพาะใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรหมายเลขพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ที่ตั้ง 87 โครงการเดอะแจส รามอินทรา ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ตามที่สำนักงาน กสทช.  ได้ออกประกาศกำหนดให้ลูกค้าซิมแบบเติมเงินลงทะเบียนก่อนการใช้งานนั้น  ทางบริษัทฯจึงขอเชิญชวนลูกค้าให้ลงทะเบียนทันทีเมื่อซื้อซิมเพนกวิน ณ จุดขาย

ขั้นตอนการซื้อและลงทะเบียนซิมเพนกวิน
การลงทะเบียนซิมการ์ดมีประโยชน์อย่างไร ?
  • การลงทะเบียนซิมการ์ดช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เช่น การป้องกันปัญหาผู้แอบอ้างนำเลขหมายของลูกค้าไปใช้ หรือการเรียกคืนเงินเมื่อเลิกใช้บริการ เป็นต้น
  • การลงทะเบียนซิมการ์ดช่วยป้องกันการนำเลขหมายโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น การจารกรรมข้อมูล การก่อวินาศภัย หรือ การก่ออาชญากรรม เป็นต้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-114-7989