• สมัครได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  • อัตราค่าบริการยังไม่รวม VAT 7%

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “เพนกวินสุดซอย เน็ตจุใจ ใช้เพลิน 100 GB”
  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565
  • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม ดังกล่าวได้
  • แพ็กเกจเสริม “เพนกวินสุดซอย เน็ตจุใจ ใช้เพลิน 100 GB” แบบเติมเงิน (Prepaid) สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน (Prepaid) 5 แพ็กเกจ ได้แก่ “ซิมเพนกวิน สุดซอย”, “โทรถูก ทุกค่าย”, “เน็ตถูกตังค์”, “โทรถูก...คิดเป็นวินาที” และ “โทรถูก...วินาทีเหมาๆ” และสามารถสมัครใช้งานคู่กับแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน (Prepaid) ที่ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้
  • สิทธิ์ใช้งานตามโปรโมชั่นเสริม เป็นสิทธิ์ใช้งานต่อรอบการใช้งาน 31 วัน ไม่สามารถทบยอดไปใช้ยอดไปใช้งานรอบถัดไปได้ โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ไม่เกินความเร็วสูงสุดตามสิทธิ์ที่ได้รับ และเมื่อใช้ครบปริมาณ 100 GB แล้วจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 Kbps
  • ระยะเวลาใช้บริการตามโปรโมชั่นเสริม นับจากวันที่สมัครใช้บริการถึงเวลา 24.00 น. เป็น 1 วัน ไปจนครบระยะเวลาตามโปรโมชั่น ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครโปรโมชั่นเสริม “เพนกวินสุดซอย เน็ตจุใจ ใช้เพลิน 100 GB 8 Mbps 2500 บาท 372 วัน” วันที่ 1 ธ.ค. 62 เวลา 14.00 น.จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 6 ธ.ค. 63 เวลา 24.00 น.
  • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)