สายโปร 300 บาท

สปีด 20 Mbps

เน็ตไม่ลดสปีด

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

ใช้งานได้ 31 วัน

สมัครกด *906*447#
สายโปร 200 บาท

สปีด 15 Mbps

เน็ตไม่ลดสปีด

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

ใช้งานได้ 31 วัน

สมัครกด *906*446#
สายโปร 150 บาท

สปีด 4 Mbps

เน็ตไม่ลดสปีด

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

ใช้งานได้ 31 วัน

สมัครกด *906*431#
สายโปร 100 บาท

สปีด 2 Mbps

เน็ตไม่ลดสปีด

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

ใช้งานได้ 31 วัน

สมัครกด *906*438#
สายโปร 150 บาท

สปีด 10 Mbps 30 GB

FUP 384 Kbps

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

ใช้งานได้ 31 วัน

สมัครกด *906*437#
สายโปร 120 บาท

สปีด 4 Mbps 60 GB

FUP 384 Kbps

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

ใช้งานได้ 31 วัน

สมัครกด *906*433#
สายโปร 100 บาท

สปีด 4 Mbps 30 GB

FUP 384 Kbps

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

ใช้งานได้ 31 วัน

สมัครกด *906*421#
 • อัตราค่าบริการรวม VAT 7 %
 • สมัครต่อเนื่องได้ 12 เดือน
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • สมัครใช้บริการได้ สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ และสามารถสมัครผ่านระบบ USSD ตามเบอร์สมัครที่แจ้งเท่านั้น
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
 • ผู้ใช้บริการต้องเปิดใช้บริการซิมเพนกวินสุดซอยก่อน จึงจะสมัครโปรเสริมนี้ได้
 • โปรเสริมดังกล่าว สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ใหม่ โดยใช้บริการมาแล้วไม่เกิน 31 วัน หลังจากที่เปิดเบอร์
  ตัวอย่างเช่น
  ระยะเวลาสมัครใช้บริการโปรเสริม
  (วันที่ 3 ธ.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 62)
  ผู้ใช้บริการที่สมัครโปรเสริมนี้ได้
  ผู้ใช้บริการจะต้อง เปิดเบอร์ใหม่ซิมเพนกวินสุดซอย
  วันที่ 3 ธ.ค. 61 ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 61 – 3 ธ.ค. 61
  วันที่ 4 ธ.ค. 61 ระหว่างวันที่ 4 พ.ย. 61 – 4 ธ.ค. 61
  วันที่ 31 ธ.ค. 61 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
  วันที่ 1 ม.ค. 62 ระหว่างวันที่ 2 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
  วันที่ 2 ม.ค. 62 ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
  วันที่ 31 ม.ค. 62 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 31 ม.ค. 62
 • ผู้ใช้บริการต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก
 • สิทธิ์ใช้งานโปรเสริมดังกล่าว นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามโปรโมชั่น ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครโปรเสริมรับปีใหม่ เน็ต 4 Mbps. 31วัน วันที่ 1 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น.
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากโปรเสริมเสริมจะถูกคิดตามอัตราโปรโมชั่นหลัก
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • โปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม
 • ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นรวม VAT 7% แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า