• สมัครได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  • อัตราค่าบริการยังไม่รวม VAT 7%

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “เพนกวินสุดซอย เน็ต Speed on Top”
  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565
  • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม ดังกล่าวได้
  • แพ็กเกจเสริม “เพนกวินสุดซอย Speed on Top”แบบเติมเงิน (Prepaid) สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน (Prepaid) 5 แพ็กเกจ ได้แก่ “ซิมเพนกวิน สุดซอย”, “โทรถูก ทุกค่าย”, “เน็ตถูกตังค์”, “โทรถูก...คิดเป็นวินาที” และ “โทรถูก...วินาทีเหมาๆ” และสามารถสมัครใช้งานคู่กับแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน (Prepaid) ที่ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้
  • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “เพนกวินสุดซอย เน็ต Speed on Top 4 Mbps 4GB/ 15วัน/79บาท” วันที่ 1 ส.ค. 62 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 16 ส.ค. 62 เวลา 10.00 น.
  • การสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ เพนกวินสุดซอย แบบเติมเงิน (Prepaid) ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักหรือแพ็กเกจเสริมที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
  • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
  • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)