• สมัครได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  • อัตราค่าบริการยังไม่รวม VAT 7%

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม "เพนกวินสุดซอย คนชอบโทร"
  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565
  • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม ดังกล่าวได้
  • แพ็กเกจเสริม “เพนกวินสุดซอย คนชอบโทร” สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน (Prepaid) 5 แพ็กเกจ ได้แก่ “ซิมเพนกวิน สุดซอย”, “โทรถูก ทุกค่าย”, “เน็ตถูกตังค์”, “โทรถูก...คิดเป็นวินาที” และ “โทรถูก...วินาทีเหมาๆ”
  • แพ็กเกจเสริม "เพนกวินสุดซอย คนชอบโทร" สิทธิ์การใช้งานโทรฟรีทุกเครือข่าย คิดจำนวนการใช้งานจริงเป็นวินาที
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
  • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
  • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม จะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลัก ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
  • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
  • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)