สายชิล 25 บาท

เน็ตไม่อั้น

สปีด 384 Kbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *906*07#
สายอึด 55 บาท

เน็ตไม่อั้น

สปีด 512 Kbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *906*08#
สายลุย 79 บาท

เน็ตไม่อั้น

สปีด 1 Mbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *906*129#
สายฮอท 75 บาท

เน็ตไม่อั้น

สปีด 2 Mbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *906*342#
สายซ่า 149 บาท

เน็ตไม่อั้น

สปีด 4 Mbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *906*164#
สายซิ่ง 179 บาท

เน็ตไม่อั้น

สปีด 6 Mbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *906*165#
สายด่วน 195 บาท

เน็ตไม่อั้น

สปีด 8 Mbps

ใช้งานได้ 7 วัน
สมัครกด *906*166#
อัตราค่าบริการ ยังไม่รวม VAT 7%

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดใช้ซิมเพนกวินสุดซอยก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานโปรกวิ้นสุดซอย เน็ตบุฟเฟ่ต์ สปีดไม่ลดได้ สามารถสมัครใช้บริการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
 • ผู้ใช้บริการซิมเพนกวินอื่นๆ เช่น ซิมเพนกวินประหยัดชัวร์ ซิมเราและนาย ซิมวัยเก๋า ซิมวัยโจ๋ ซิมไรเดอร์ ซิมติดโปร เป็นต้น สามารถสมัครใช้งานโปรกวิ้นสุดซอยได้ โดยติดต่อเพนกวินคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-114-7989 หรือติดต่อผ่านไลน์ เพนกวินไลน์เซ็นเตอร์ Line ID: @simpenguin
 • สิทธิ์ใช้งานโปรกวิ้นสุดซอย แบบรายสัปดาห์/7วัน นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบตามระยะเวลาโปรโมชั่น เช่น สมัครโปรกวิ้นสุดซอย เน็ตบุฟเฟต์ สปีดไม่ลด 1Mbps แบบรายสัปดาห์/7วัน จ่าย 84.53 บาท (รวม VAT) วันที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 12:00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึง 21 ส.ค. 61 เวลา 12:00 น.
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต คิดตามโปรโมชั่นหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต3G ไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุดตามที่กำหนด
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามโปรโมชั่น ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • การสมัครโปรเสริมกวิ้น ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับSMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อน หรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามโปรโมชั่นหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • โปรกวิ้นสุดซอย สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น หรือจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพนกวินคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-114-7989 ติดต่อผ่านไลน์ เพนกวินไลน์เซ็นเตอร์ Line ID: @simpenguin