เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • สมัครใช้บริการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึง 31 สิงหาคม 2565
 • เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการ จะได้รับฟรี 30 บาท รับสิทธิ์ใช้งาน 90 วัน
 • ซิมเพนกวินสุดซอย ค่าโทรนาทีละ 50 สต. อินเตอร์เน็ต 90 สต./MB เพิ่มความคุ้มค่าด้วยการสมัครโปรเสริมกวิ้นสุดซอย, SMS ข้อความละ 2 บาท อัตราค่าบริการยังไม่รวม VAT 7%
 • อัตราค่าโทร จะคิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
 • อัตราค่าบริการ เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตรา ที่ผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นหลักที่สมัครแล้ว ผู้ใช้บริการไม่สมัคร โปรโมชั่นใหม่ทดแทนจะถูกคิดค่าใช้บริการค่าโทรทุกเครือข่าย 1.5 บาท/นาที, ค่าบริการ SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต 1.5 บาท/MB.
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการซิมเครือข่ายอื่นๆ สามารถย้ายค่ายเบอร์เดิมเปลี่ยนมาใช้งานซิมเพนกวินสุดซอยได้ โดยติดต่อเพนกวินคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-114-7989 หรือติดต่อผ่านไลน์ เพนกวินไลน์เซนเตอร์ Line ID: @simpenguin
ทางเลือกใหม่สุดซอย...สำหรับลูกค้าเน้นโทรทุกเครือข่าย สามารถเลือกเปลี่ยนฟรีครั้งแรก ได้ที่เพนกวินคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-0210144
อัตราค่าบริการ ยังไม่รวม VAT 7%

เปลี่ยนโปรครั้งแรกฟรี เปลี่ยนครั้งต่อไปคิดค่าบริการครั้งละ 30 บาท

สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึง 31 สิงหาคม 2565
 • เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการ จะได้รับรายการส่งเสริมการขาย โบนัส 30 บาท รับสิทธิ์ใช้งาน 90 วัน
 • ซิมสุดซอยแบบ เน็ตถูกตังค์ คิดอัตราค่าใช้บริการตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
 • ซิมสุดซอยแบบโทรถูก คิดเป็นวินาที จะคิดอัตราค่าโทรทุกเครือข่ายเป็นวินาที
 • ซิมสุดซอยแบบโทรถูก วินาทีเหมาๆ” คิดค่าโทรทุกเครือข่ายแบบเหมาจ่าย 30 วินาทีแรก 30 สต. ตั้งแต่วินาทีที่ 31 เป็นต้นไป คิดค่าโทรทุกเครือข่าย วินาทีละ 1.2 สต.
 • อัตราค่าบริการ เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • ระบบจะคิดค่าใช้บริการจากโบนัสที่ได้รับ แพ็กเกจเสริม และแพ็กเกจหลักตามลำดับ
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นหลักที่สมัครแล้ว ผู้ใช้บริการไม่สมัคร โปรโมชั่นใหม่ทดแทนจะถูกคิดค่าใช้บริการค่าโทรทุกเครือข่าย 1.5 บาท/นาที, ค่าบริการ SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต 1.5 บาท/MB.
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการซิมเครือข่ายอื่นๆ สามารถย้ายค่ายเบอร์เดิมเปลี่ยนมาใช้งานซิมเพนกวินสุดซอยได้ โดยติดต่อเพนกวินคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-114-7989 หรือติดต่อผ่านไลน์ เพนกวินไลน์เซ็นเตอร์ Line ID: @simpenguin

ตามที่สำนักงาน กสทช.  ได้ออกประกาศกำหนดให้ลูกค้าซิมแบบเติมเงินลงทะเบียนก่อนการใช้งานนั้น  ทางบริษัทฯจึงขอเชิญชวนลูกค้าให้ลงทะเบียนทันทีเมื่อซื้อซิมเพนกวิน ณ จุดขาย

ขั้นตอนการซื้อและลงทะเบียนซิมเพนกวิน
การลงทะเบียนซิมการ์ดมีประโยชน์อย่างไร ?
 • การลงทะเบียนซิมการ์ดช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เช่น การป้องกันปัญหาผู้แอบอ้างนำเลขหมายของลูกค้าไปใช้ หรือการเรียกคืนเงินเมื่อเลิกใช้บริการ เป็นต้น
 • การลงทะเบียนซิมการ์ดช่วยป้องกันการนำเลขหมายโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น การจารกรรมข้อมูล การก่อวินาศภัย หรือ การก่ออาชญากรรม เป็นต้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-114-7989